Min funktion är att förlåta, helt enkelt.

Genom min förlåtelse återvänder sanningen om mig till mig själv.

När tankar om attack ersätts med förlåtande tankar ersätter jag död med liv.

Låt mig befria världen från mitt dömande och upptäcka den mirakulösa sanningen om allas vår gudomlighet.