Vi är alla här av en anledning; att förlåta världen fullständigt så att vi älskar allt och alla.

Tänk dig att du älskar alla lika mycket och att de älskar dig.

Tänk dig att vara omgiven av kärlek.

Detta är vad A Course in Miracel menar med den rätta världen som vi når när vi fullkomligt har förlåtit den gamla.

Så länge vi ser något att förlåta har vi ett förlåtelsearbete att göra.