Vi lever i Gud, vi rör oss i Gud, vi existerar i Gud.

Guds Son kan inte separera sig från det som finns inom honom – Gud.

Guds Vilja är att vi skall se ljuset och friden.

Vi är förenade md Gud och vi delar Hans seende och Hans tankar.