Oskuld, helighet!

Om jag accepterar min egen oskuld, ser jag bara oskuld.

Allt jag ser i andra, i världen, ser jag i mig själv.

När jag förlåter andra förlåter jag mig själv – vi är alla ett.

”Guds Son är utan skuld, och i hans oskuld ligger hans frälsning.” M 1.3;4-5

Om jag är Guds Son så är alla andra det också.

Vi är Guds Son och vi är för evigt välsignade som Hans Son.

Kom ihåg detta:

vad du ä tänker om dig själv, vad du är tänker om världen, så behöver din Fader dig och kommer att ropa till dig till dess du kommer till Honom i frid till slut.