Jag kan välja att se på världen som ett fängelse eller ett klassrum.

Jag är fri att välja!

Jag kan skapa frid i mitt sinne när jag vill och är inte beroende av någonting utanför mig.

Jag är lycklig.

Jag väljer att vara lycklig.

Lycka är frid!