Jag lär mig vara stilla och lyssna till Guds Röst.

Gör bara vad du blir tillsagd att göra.

Mitt rätta sinne är i ständig kommunikation med Gud.

Jag kan välja vilken röst jag skall lyssna till – egots eller Guds Röst.

”Den Helige Andes Röst är lika stark som din villighet att lyssna är.” T 8.VIII.8:7