Jag kan inte göra någonting av mig själv.

Åtskild från Gud kan jag ingenting göra.

Han leder mig och talar om för mig vad jag skall göra i varje situation.

”Det finns en plats i dig där det råder fullkomlig frid. Det finns en plats i dig där ingenting år omöjligt. Det finns en plats i dig där Guds styrka bor.” Lektion 47.7:4-6