Vi behöver ta ett steg tillbaka och låta den Helige Ande skriva sin mening på allting.

När vi ser med den Helige Ande se vi Gud.

Med Gud kan jag se en klar reflektion av sanningen i allting.

När jag kommer ihåg att jag är ett med Gud är sant seende mitt.