Älskar dessa ord!

Jag är aldrig ensam.

Djupt inom mig finns Guds Närvaro och ett underbart ljus.

”Guds Kärlek finns i allt Han skapat, för Hans Son finns överallt. Se med frid på dina bröder och Gud kommer att skynda Sig in i ditt hjärta i tacksamhet för din gåva till Honom.” T 10.V.7:6-7