Jag är här för att välsigna och inte ställa krav.

Jag känner igen min egen helighet och därmed alla andras.

Vi är alla detsamma, vackra och likvärdiga i vår helighet.