”Vi tackar vår Fader för endast en sak; att vi inte är åtskilda från några levande ting, och därför ett med Honom. Och vi gläds åt att inga undantag någonsin kan göras som skulle minska vår helhet, inte heller försvaga eller förändra vår funktion att fullständiga Honom Som Själv är fullständigheten.”

Lektion 195.6:1-2