Jag har makten att ändra mitt sätt att se på världen, både den inre och den yttre.

När jag känner mig upprörd säger jag till mig själv; det finns ett annat sätt att se på detta.

Ju oftare jag övar dessa praktiska instruktioner blir jag medveten om att jag ofta skyddar mina tankar från att ändras.