Jag deklarerar min frihet från yttre frustration och befriar även mina medmänniskor.

Jag vägrar vara en slav av yttre händelser och för mina egoreaktioner.

”Endas detta är säkert i denna föränderliga värld som inte har någon mening i verkligheten; när du inte är helt uppfylld av frid, och när du känner smärta av något slag, har du sett synd i din broder och glatt dig åt det som du trodde fanns där. Din speciellt tycktes säker på grund av den.” T 24.IV.5:2-3