Sanningen finns i mitt sinne.

Jag ser i världen det jag vill se.

Hur jag reagerar på det jag ser bestämmer jag själv.

”Frid är en egenskap i dig. Du kan inte finna den utanför.” T 2.I.5:8-9

Jag vill se Gud i allting.

Jag vill se dig som ett heligt oskyldigt Guds barn.