Jag lär mig att se på världen med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne.

Att helt enkelt se det heliga syfte med allting.

Allting delar Guds syfte och jag ser det när jag lär mig att se bortom mina fysiska ögon.

Jag kan inte se två världar!

”Den värld du ser måste förnekas, för anblicken av den kostar dig ett annat slags seende. Du kan inte se båda världarna, för de innebär olika sätt att se, och styrs av vad du håller kärt.” T 13.VII.2:1-2