Sant seende kostar ingenting.

Det kan bara välsigna.

Ingenting verkligt kan hotas.

Dessa ord behöver upprepas ofta, flera gånger varje timma.