Min känsla av sårbarhet beror på mina egna tanka och inte på hur världen behandlar mig.

Jag släpper mina attackerande och rädda tankar och låter min tillit styra framtiden.

Jag blir helt enkelt immun mot attack.

Jag slutar tro att jag kan attackera och bli attackerad och inser att ingenting förutom mina tankar kan attackera mig.

Hur jag reagerar på det jag varseblir bestämmer jag själv, eftersom mitt sinne avgör min varseblivning av det.

Jag blir förlåten när jag förlåter.

Jag bli helad när jag helar.

Jag får kärlek när jag utsträcker kärlek.