Vi utvärderar allting utifrån egomål.

Eftersom vi inte är egon kan de inte ge oss en idé om vad som är bäst för oss.

Vi ser på världen utifrån egoperspektiv.

Alla dessa mål är personliga intressen.

Men vi har inga personliga intressen på grund av att den person vi tror att vi är inte existerar.

Vi är alla Ett och förenade och vi delar allting.

Vi måste ge upp de mål vi har gjort.

”Låt oss inte minnas våra egna föreställningar om vad världen är till för. Det vet vi inte. T31.I.12:2-3

”Låt oss sedan vänta ett ögonblick och vara stilla, och glömma allt som vi trodde att vi hörde; och komma ihåg hur mycket vi inte vet.” T 31.II.6:4

”Jag vet inte vad jag är, och därför vet jag inte vad jag gör, var jag är, eller hur jag skall se på världen eller mig själv.” T31.V.17:7