Det finns ingenting annat att välja än Himmelriket!

Min varseblivning är felaktig.

Jag vet inte mitt eget bästa.

Jag behöver en ledare.

Gud har givit mig den Helige Ande och Kristus som alltid finns hos mig och talar om för mig vad jag skall göra.