Jag är inte fångad i den värld jag ser, eftersom dess verkan ändras genom att jag ändrar mitt sinne och mina tankar.

”Du måste ändra ditt sinne, inte ditt beteende, och detta är en fråga om villighet. Du behöver ingen vägledning annat än på sinnets nivå. Rättelse hör endast hemma på den nivå där förändring är möjlig. Förändring innebär ingenting på symtomets nivå, där den inte kan vara verksam.” T 2.VI.3:4-7

Vi måste bli medvetna om att vi är ansvariga för det vi ser.

Sedan skall vi vara villiga att ändra våra tankar och våra sinnen om världen.

Släppa alla attackerande tankar.

Och slutligen ersätta alla attackerande tankar med kärleksfulla och fridfulla tankar.

Gud hjälper oss med detta.