Jag söker i mitt sinne efter situationer som irriterar mig och gör mig arg.

Jag inser att en svag irritation är detsamma som en stor ilska.

Jag vill se på dessa situationer och personer på ett annat sätt.

Alla former av ilska kommer från samma källa; mitt felaktiga tänkande.

Mitt ego projicerar ut sitt ”självhat”på andra, på världen utanför mig själv.