Så som jag ser på allting påverkar andra, inte bara mig själv.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Mirakelprincip nr 45

Genom att öppna mitt sinne för kärleken kan jag utsträcka den i hela världen.