Jag raderar bort min tolkning av den värld jag ser och har gjort av allting.

Nu ser jag bara Guds tolkning.

Gud har inte skapat en meningslös värld.

Det Gud inte har skapat existerar inte.

Jag är ansvarig för den värld jag ser.