Jag lär mig att låta den Helige Ande tala om för mig vad som är meningen med allting.

Jag vet inte vad någonting är till för.

Jag vet inte hur jag skall reagera på det jag ser som jag har gjort.