”Lär endast ut kärlek, för det är vad du är.” T 6.I.13:2

Jag betraktar mina meningslösa tankar passera förbi mig som löven som flyter förbi mig i strömmen.