Jag rullar ihop tidsmattan och försöker leva här och nu.

”Att födas på nytt är att släppa det förgångna, och att utan fördömande se på nuet.” T 13.VI.3:5

”Jag vet inte vad någonting, inklusive detta innebär. Och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu.” T14.XI.6:7-9