Jag söker efter saker som upprör mig eller gör mig ledsen.

Jag säger till mig själv att jag är upprörd över något som inte är där.

Bara det Gud har skapat är verkligt och ingenting Han skapade är upprörande.

Jag försöker att inte göra skillnad på upprördheten och ser att de alla är detsamma.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte svårare eller större än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelprincip nr 1