Denna lektion vill att jag skall göra mig av med hela mitt felaktiga tankesystem som är orsaken till min upprördhet.

Jag lär mig i stället att tänka med Gud.

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Mirakelprincip nr 15