Allt jag tänker som jag varseblir utanför mig är totalt meningslösa tankar.

Jag lär mig att de enda sanna tankarna är de tankar jag tänker med Gud.

De finns djupt inom mig.

Jag lär mig att varsebli alla och allting på ett annat sätt.

Jag lär mig att skilja på egots röst och Rösten som talar för Gud.

Jag lär mig att endast följa Guds Röst i alla lägen.