Jag vet inte vad någonting betyder.

Jag frågar den Helige Ande och väntar på Hans svar.

Jag tar bort alla blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.