Vi är inte ensamma.

Den Helige Ande och Jesus går med oss vart vi än går.

Jag behöver bara överlämna mitt liv i Guds Händer och Han skall tala om för mig vad jag skall göra, tänka och säga i alla situationer.