Låt oss följa den väg som sanningen har stakat ut för oss.

Och låt oss leda de många systrar och bröder som söker vägen och inte funnit den.

Vår funktion i livet på jorden är att vara världens ljus, förlåta världen, att förmedla budskapet om att vi är skuldfria och sträcka ut friden och kärleken vi har funnit till hela världen.