Vi söker gemenskap med Gud.

Vi öppnar oss själva för Guds frid.

Vi ger våra liv till Gud och väntar på att ledas av Honom.

Vi är här för att komma ihåg Gud genom att förlåta våra medmänniskor genom att dela Hans sanning med alla.