Må vi alla ha frid i våra sinnen!

Låt oss finna friden inom oss och dela den med varandra.

Det är Guds frid vi finner och ger varandra.

”Utan ängslan är sinnet välmenande, och eftersom det uttrycker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6