Gud älskar mig så mycket att Han alltid hör mig och svarar mig och ger mig det svar jag vill ha.

Jag själv vet inte vad jag vill så jag överlämnar det till Gud, Som vet.