Kroppen ges ett nytt syfte att delas med Kristus och välsigna världen med mirakler.

Vår funktion på jorden är att reflektera över skapelsen, att ge mirakler och utvidga förlåtelsen.

Vila mitt hjärta. Ha tillit, Änglar vakar över mig. Gläd dig!