Alla sorger i världen kommer från dömande.

Kärlek för med sig frid.

För att finna frid – ge kärlek.

Jag väljer att förlåta hellre än att döma, då finner jag frid, Guds frid.

Den Helige Ande leder mig till upptäckten av minnet av Gud.

I min Identitet finns minnet av Gud, mitt Själv.