Jag frågar mig själv; är jag villig att se min broder syndfri?

Jag lär mig att det är mitt val.

Till dess jag väljer att se min broder syndfri är det ingenting den Helige Ande kan göra.