Må jag ta till vara varje ögonblick som ger mig möjlighet att erbjuda mirakler.

När jag förlåter någon eller något blir de en del av mig.

Fader, hela mina tankar!

”Ett mirakel är en rättelse. Det skapar inte, inte heller förändrar det egentligen någonting överhuvudtaget. Det ser endast på förödelse, och påminner sinnet om att det som det ser är falskt. Det gör misstaget ogjort, men försöker inte gå bortom varseblivningen, inte heller överskrida förlåtelsens funktion.”