När jag ger ett mirakel av kärlek får jag det tillbaka.

Att ge och att få är detsamma.

Låt mig ge det jag söker, låt mig ge det jagvill ha.

”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T.21.VII.9:4