”Offer är ett begrepp som är totalt okänt för Gud.” T 3.I.4:1

Tacksamhet och frid är omedelbart tillgängliga varje ögonblick.

Jag behöver bara vara villig att ge och att ta emot tacksamhet och frid.