Jag väntar i stillhet på Gud, vår Fader.

Jag välkomnar Honom och förväntar mig att Han skall uppenbara Sig som Han har lovat.

Jag säger de inbjudande orden som Hans Röst föreslår, och väntar sedan på att Han skall komma till mig.

Frihet från lidande är mitt val!

”För när du erbjuder frihet, ges den till dig.” Lektion 332.2:5