Jag vill inte göra någonting av mig själv!

Jag lyssnar till Guds Röst och följer den.

Vi kan välja Guds glädje i stället fr smärta.

Vi kan välja Guds frid i stället för oro.