”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och bestämmer det mål jag vill uppnå.”

Eftersom mina tankar är mina kan jag ändra dem och byta ut varje rädd tanke mot en kärleksfull tanke.

Låt mig känna igen mina rädda tankar och med den Helige Andes hjälp ändra dem till lyckliga tankar av kärlek.