En helig relation är ett gemensamt sinnestillstånd där vi med glädje lämnar över våra misstag till den Helige Ande för att få dem rättade.

Våra sinnen är förenade i Gud.

När jag förlåter öppnas mitt sinne och jag kommer ihåg att våra sinnen är ett.

Förlåtelse suddar bort mina drömmar om separationen.