Förlåtelse är ett val!

Vi kan välja att se vår broder som skyldig eller oskyldig.

Valet är till 100 % vårt.

När jag ser Kristus i min broder kommer jag ihåg Gud.

Vi finner vägen till Gud genom våra bröder.

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se något annat.” T 12.VII.8:1