Låt mig komma ihåg att ingenting i den här världen har ett bestående värde.

Bara det eviga kan tillfredsställa mig.

Jag vill ha Guds frid, det är det enda jag i sanning vill ha.

Frid kommer genom förlåtelse.

Jag skall inte döma någonting idag.

Jag väljer frid.