Undvik inte konflikten i ditt sinne, våga möta den och förlåt den.

Lägg den inte åt sidan. Förneka den inte.

Se på konflikten så som den är. Sluta upp med att spela oskyldig.

Ta kontakt med din känsla så som egot ser det.

Vi måste våga se verkligheten sm egot ser den.

Vi måste ta allt ansvar för våra tankar.

Då kommer mitt försvar av egot att lyftas bort och sanningen är fri att skina bort egot.

Det är förlåtelse som lyser bort all konflikt och allt tvivel.