Att känna verkligheten är att inte se egot.

Men för att se förbi egot måste vi först se det in i ögonen och sedan ignorera det.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1