Jag är här för att lära mig skillnaden på egot röst och den Helige Andes Röst.

Jag är här för att observera mina tankar och se att de som attackerar mig kommer från egot och de som bygger upp mig kommer från den Helige Ande.

”Du kan göra mycket för ditt eget och andras helande, om du i en situation som påkallar hjälp tänker så här:

Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.

Jag är här för att företräda Honom som har sänt mig.

Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för att Han som har sänt mig kommer att leda mig.

Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.

Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 2V(A) 18